Oversigt

Seneste nyt

Naturvenner må se sig slået: Samtlige klager mod omstridt byggeri er afvist

Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop meddelt, at nævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelse til etablering og drift af byudvikling på Stejlepladsen.

Det skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Det er Foreningen Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, der har indgivet en samlet klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen til både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I sommer lød det fra Planklagenævnet, at de ikke kunne give medhold i nogen af klagerne, og sådan lyder det nu også fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ifølge By & Havn betyder afgørelsen, at der "ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, som et bredt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i februar 2021."

Derfor kan selskabet bag Stejlepladsen få i gang med første del af byggemodningen i foråret 2023.

- Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet understreger, at vi arbejder indenfor de angivne rammer, og jeg er ikke i tvivl om, at Stejlepladsen bliver et helt fantastisk område i København, hvor vi kan skabe et bykvarter, der bygger videre på den helt særlige kultur, der er i området, lyder det fra administrerende direktør i By og Havn, Anne Skovbro, i pressemeddelelsen.